Kortikosteroidne kreme za bebe

Pregled uključuje 21 randomizirano kontrolirano ispitivanje s 1018 ispitanika u kojem je obuhvaćen niz terapija za smanjenje broja stafilokoknih bakterija: oralni antibiotici (3 istraživanja), antibakterijski sapuni (1 istraživanje), topikalni kortikosteroidi u kombinaciji s antibakterijskim sredstvom (10 istraživanja), antibakterijski dodaci kupkama (2 istraživanja), topikalne antiseptičke/antibiotske kreme (4 istraživanja) te odjeća impregnirana srebrom (1 istraživanje). Kvaliteta opisivanja tih istraživanja u znanstvenim radovima općenito je bila slaba, a mnoga su premala da bi omogućila utvrđivanje značajnih razlika u terapijskim pristupima čak i kad bi razlike postojale. Niti jedno od ispitivanja nije pokazalo značajnu prednost određenog terapijskog pristupa u vidu kratkoročne kontrole dermatitisa, iako neki jesu povezani sa smanjenjem broja S. aureusa na koži. Nema niti jasnih dokaza da je raširena primjena topikalnih kombinacija kortikosteroida i antibiotika učinkovitija u odnosu na samostalno primijenjene topikalne kortikosteroide. Neželjeni učinci, kao što su iritacije, su izrazito loše opisani, te je samo u jednoj studiji opisan nastanak rezistentnog bakterijskog soja u grupi ispitanika koji su primali oralne antibiotike. Samo je jedna manja, neuvjerljiva studija procjenjivala ispitanike s klinički inficiranim ekcemom.

Kortikosteroidne kreme za bebe

kortikosteroidne kreme za bebe

Media:

kortikosteroidne kreme za bebekortikosteroidne kreme za bebekortikosteroidne kreme za bebekortikosteroidne kreme za bebekortikosteroidne kreme za bebe

http://buy-steroids.org